Warunki ubiegania się o kredyt

Warunki ubiegania się o kredyt:
 • zarobki na poziomie minimum 1 000 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - brak minimalnego okresu zatrudnienia
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • przy kredycie powyżej 22 000 zł poprosimy o potwierdzenie Twojego dochodu. Możesz wykorzystać zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (pamiętaj, że zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

 • Nie finansujemy spółek prawa handlowego.

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego (nie akceptujemy e-dowodów)
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • planowana kwota zakupów w IKEA 
 • sklep IKEA, w którym chcesz podpisać Umowę i odebrać zakupy

   

Wnioskowanie z domu przez internet

 1. Sprawdź na stronie IKEA.pl ceny produktów i usług, które chcesz kupić.
 2. Przygotuj swój dowód osobisty i dane do pracodawcy. 
 3. Złóż wniosek o kredyt.
 4. W Punkcie Ratalnym Ikano Banku zlokalizowanym w sklepie IKEA podpisz Umowę.
 5. Udaj się do kasy z zakupami i otrzymanymi dokumentami.

Wnioskowanie w sklepie IKEA

 1. Wybierz produkty, które chcesz kupić. 
 2. Przygotuj swój dowód osobisty i dane do pracodawcy. 
 3. Samodzielnie złóż wniosek o kredyt na oznakowanym komputerze w sklepie IKEA. 
 4. W Punkcie Ratalnym Ikano Banku zlokalizowanym w sklepie IKEA podpisz Umowę. 
 5. Udaj się do kasy z zakupami i otrzymanymi dokumentami. 

Dokumenty dochodowe

 • Umowa o pracę
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
  lub
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) wraz z wyciągiem lub historią rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy

  Zaświadczenia dostępne są do pobrania z części "Regulaminy i dokumenty"

   

 • Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, o współpracy)
  • umowy/kontrakty i rachunki zawarte w ostatnich 6 miesiącach
  lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy
  lub
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
  lub
  • składane deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-53
 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub określająca aktualną jej wartość 
  lub
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokościemerytury
  lub
  • ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego)
  lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca (lub inny dokument z banku potwierdzający wpłynięcie emerytury na rachunek bankowy)
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca aktualną jej wysokość

  lub

  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania renty
 • Renta rodzinna
  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca jej wysokość
 • Renta strukturalna
  • decyzja o przyznaniu renty

  lub

  • decyzja o ostatniej waloryzacji renty
 • Renta i emerytura zagraniczna
  • decyzja o przyznaniu renty/emerytury
 • Działalność gospodarcza – zasady ogólne
  • PIT-36 lub PIT-36L za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem jego złożenia do US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – ryczałt ewidencjonowany
  • PIT 28 za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem jego złożenia do US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – karta podatkowa
  • decyzja US na bieżący rok podatkowy ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej + dowody wpłat podatku dochodowego do US za ostatnie 6 miesięcy
 • Marynarze
  • aktualna umowa o pracę/kontrakt (oryginał) + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)
 • Działalność rolnicza
  • nakaz płatniczy podatku zawierający informację o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych
  lub
  • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) 
  lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/ fakturami za dostawę płodów rolnych potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach wraz z zaświadczeniem z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)
 • Osoby duchowne
  • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla danego wyznania
  lub
  • kopia PIT za ostatni rok z tytułu podatku zryczałtowanego dla osób duchowych
  lub
  • zaświadczenie o dochodach w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej
 • Wynajem nieruchomości
  • aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu
  oraz
  • kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego