VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Zrównoważony rozwój

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, nieodpowiedzialne gospodarowanie zasobami zużycie zasobów i ubóstwo to jedne z największych wyzwań dla naszego dzisiejszego społeczeństwa. 

W Ikano Banku chcemy tworzyć możliwości lepszego życia i stabilnej gospodarki dla wielu ludzi. Oferujemy proste i wygodne rozwiązania finansowe na uczciwych zasadach, co sprzyja dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. 

Chcemy być organizacją, która bierze odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i naszą planetę. 

Regularnie wspieramy wybrane fundacje poprzez darowizny, a także propagujemy ideę wolontariatu pracowniczego.
Każdy pracownik może jeden dzień roboczy w roku przeznaczyć na Social Day.

 

Raport zrównoważonego rozwoju 2022

 

Nasze cele

Jak możemy najlepiej przyczynić się do wprowadzenia zmian?

W oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wybraliśmy strategiczne założenia dla 3 ważnych obszarów.

Ikonka

Zdrowe i zrównoważone życie

Oferujemy przejrzyste i proste usługi bankowości cyfrowej, zapewniając dostęp do finansowania większej liczbie osób oraz promując zdrowe i zrównoważone życie.

Do 2025 r.:

 • 100% cyfrowo podpisanych umów z klientami 

 • 25% udziału naszego portfela określony jako zielony 

 • będziemy w pierwszej trójce zrównoważonych banków na każdym rynku, w którym prowadzimy działalność

   

Ikonka

Obieg zamknięty i pozytywny wpływ na klimat  

Pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, a także finansować rozwiązania pozytywne dla klimatu (które tworzą gospodarkę przyjazną dla klimatu.)

Do 2025 r:

 • Zwiększymy 10-krotnie sprzedaż kredytów uznanych za przyjazne środowisku

 • Osiągniemy neutralność klimatyczną w naszych biurach 

 • 100% naszego sprzętu IT będzie ponownie wykorzystywane lub będzie miało przedłużoną żywotność

   

Ikonka

Uczciwość i inkluzywność

Zapewniamy  możliwości rozwoju, bezpieczne i inkluzywne środowisko pracy włączające wszystkich naszych pracowników. Jednocześnie wnosimy pozytywny wkład w otaczającą nas społeczność.

Do 2025 r.:

 • Dotrzemy do większej liczby osób poprzez udzielanie kredytów klientom, którzy są obecnie w niewystarczający sposób reprezentowani (np. studenci, osoby samozatrudnione)

 • Stworzymy platformy do szerzenia wiedzy finansowej pomocne w budowaniu indywidualnej świadomości ekonomicznej / Stworzymy platformy do rozpowszechniania wiedzy na temat finansów, które będą pomagać w lepszym zarządzaniu domowym budżetem

 • Nasi pracownicy będą realnym odzwierciedleniem zróżnicowanego społeczeństwa, w którym działamy

   

Nasze zobowiązania

Śledzimy i wspieramy kilka międzynarodowych inicjatyw i kooperacji, dzięki którym stajemy się zrównoważonym bankiem dla wielu ludzi. 

Inicjatywy te obejmują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Porozumienie Paryskie i zasad United Nations Global Compact (UNGC). 
Mierzymy i aktywnie pracujemy nad obniżeniem wielkości naszej emisji CO2 od 2020 roku, zgodnie z protokołem w sprawie gazów cieplarnianych (Green House Gas Protocol). 

Nasze długoterminowe cele opierają się na globalnych celach rozwojowych zawartych w Agendzie ONZ 2030 oraz na zasadach United Nations Global Compact. 
Jesteśmy zaangażowani w nasze działania i inicjatywy poprzez realizację 10 zasad United Nations Global Compact. 

Wprowadziliśmy zasady dotyczące praw człowieka i pracy do naszego Kodeksu Postępowania, Polityki Partnerskiej Grupy Ikano oraz respektujemy zapisy Ustawy o współczesnym niewolnictwie. Walka z korupcją jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach, etyce biznesowej i sposobie prowadzenia działalności.

 
Roślinka