Poznaj nas i dowiedz się, co nas wyróżnia wśród innych banków

Informacja o rozwoju współpracy Ingka Investments i Ikano Banku

Ingka Investment B.V. została współwłaścicielem Ikano Banku AB (publ) nabywając 29 czerwca 2021 roku 49% udziałów pochodzących z emisji nowych akcji, przeprowadzonej po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednich władz. 

Bliższa współpraca z Ingka Group przyspieszy transformację Ikano Banku w pełni cyfrową instytucję finansową, a także pozwoli nam skupić się na oferowaniu na uczciwych zasadach swoich dostępnych usług finansowych jeszcze większej liczbie klientów. Dla Ingka – która zarządza 378 sklepami IKEA w 31 krajach – oparte na dotychczasowej udanej i wieloletniej współpracy z Ikano Bankiem partnerstwo, jest decydującym krokiem w zakresie usług finansowych i odegra istotną rolę w realizacji jej ambicji, by IKEA stała się bardziej przystępna cenowo, dostępna i zrównoważona. 

Razem – z naszą wspólną historią i wartościami oraz jeszcze silniejszymi relacjami – Ikano Bank i Ingka są w odpowiednim momencie do dalszego ulepszania swojej oferty usług finansowych. Zmiana ta przyniesie korzyści zarówno naszym klientom jak i partnerom. 

 

Kilka słów o nas 

Ikano Bank należy do założonej przez twórcę IKEA Grupy Ikano, która prowadzi działalność w Europie, Azji i Ameryce Środkowej.

Proponowane przez nas rozwiązania finansowe wyróżniają się prostotą i wygodą. Wynika to z naszych szwedzkich korzeni oraz misji, jaką jest ułatwianie codziennego życia wielu ludzi, żeby mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Jako Ikano Bank Oddział w Polsce od 2010 roku pomagamy spełniać marzenia o funkcjonalnych i pięknych wnętrzach, umożliwiając zakupy na raty w sklepach IKEA. W swojej ofercie mamy również Kartę Kredytową IKEA Family, kredyt na fotowoltaikę oraz kredyt gotówkowy na dowolny cel.

Wartości Ikano Banku

   

Nasze wartości


Wszystko, co robimy staramy się robić w oparciu o nasze wartości, dzięki czemu współpraca z Klientami na uczciwych zasadach przychodzi nam naturalnie. 

Pozostajemy wierni naszym głównym zasadom: zdrowemu rozsądkowi i prostocie, współpracy i odwadze bycia innym, które wyznaczają kierunki naszej działalności.

Przygotowując rozwiązania dla naszych Klientów nieustannie zadajemy sobie pytanie, czy są fair, czy są wygodne i zrozumiałe.

Wierzymy, że zrównoważone podejście do biznesu procentuje długotrwałymi relacjami z Klientami i Partnerami. 

Nasze korzenie

Początkowo Ikano stanowiło część firmy IKEA, która została założona w 1943 roku przez Ingvara Kamprada w szwedzkiej miejscowości Älmhult, w regionie Småland. 

W latach 70 działalność Ikano rozwinęła się w kilku kierunkach obejmujących zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe świadczone dla IKEA. 

W roku 1988 Ikano przekształciło się w niezależną grupę firm, należącą do rodziny Kamprad. 

Zyskaliśmy własną tożsamość, ale nasze dziedzictwo pozostało bez zmian, i tak jak mieszkańcy południowej Szwecji cenimy sobie pracowitość, oszczędność i  rozsądek, którymi kierujemy sie przy podejmowaniu wyzwań biznesowych. 

 

Grupa Ikano działa w krajach Europy, Azji i Ameryki Środkowej 

Mapa działania Grupy Ikano 

    

 

 

 

Kilka faktów o Grupie Ikano

 

  • Rok założenia: 1988
  • Miejsce założenia: Szwecja
  • Właściciel: Rodzina Kamprad
  • Obszary działalności: bankowość, nieruchomości, ubezpieczenia, produkcja, handel detaliczny
  • Zasięg działalności: 17 krajów
  • Liczba pracowników: ponad 7 000

   

  Dowiedz się więcej

Chętnie pomagamy - zobacz!

   

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce od 2011 roku. 

ZPF jest Związkiem Pracodawców i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, zarządzajacych wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. 

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym. Wartościami jakimi kieruje się ZPF to: dobro wspólne, etyka biznesu, eksperckość i kompetencje oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjeliśy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF, które stanowią zbiór zasad postępowania przedsiębiorstw działających na rynku finansowym.

 

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy weryfikację ankiet audytu etycznego za 2020 rok, dokonywaną przez  Komisję Etyki przy ZPF


Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk  biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

  • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu na numer: 58 302 92 64,
  • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Związek Banków Polskich

Należymy do Związku Banków Polskich, który działa od stycznia 1991 r. a jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków” (cytat – Statut Związku Banków Polskich).

Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstał Bankowy Arbitraż Konsumencki, powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami.

W Ikano Banku przestrzegamy Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

 

Dowiedz się więcej

Biuro Informacji Kredytowej

W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej naszych Klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. 


Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczenie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji. 

 

Dowiedz się więcej