Poznaj nas

Informacja o rozwoju współpracy Ingka Investments i Ikano Banku

W dniu 11.02.2021 r. Ingka Investments B.V. i Ikano S.A. ogłosiły plan, zgodnie z którym Ingka Investments stanie się współwłaścicielem Ikano Bank, w którym Ingka obejmie 49% udziałów w Banku.

Ikano Bank współpracuje z Ingka od dawna, będąc dostawcą usług finansowych dla IKEA Retail w ośmiu krajach od wielu lat. Wraz ze zmianą w strukturze własnościowej Banku, Ingka i Ikano Bank będą mogły zmaksymalizować potencjał istniejących relacji oraz dostarczyć usługi finansowe nowym i obecnym Klientom, poprzez proste cyfrowe rozwiązania, które będą użyteczne dla naszych wszystkich partnerów biznesowych. 

Zmiana została ustalona i obecnie jest w trakcie zatwierdzania przez organy nadzorcze. 

Kilka słów o nas 

Jesteśmy Bankiem, który powstał 30 lat temu. Należymy do rodziny, która stworzyła IKEA i w naszej codziennej pracy kierujemy się tymi samymi wartościami. 

Zdrowy rozsądek, prostota, współpraca i odwaga bycia innym pomagają nam realizować obietnicę współpracy na uczciwych zasadach, którą składamy naszym Klientom. 

W Polsce jesteśmy obecni od 2010 roku i dostarczamy nasze rozwiązania finansowe głównie w sklepach IKEA oferując zakupy ratalne oraz kartę kredytową. W 2020 roku wprowadziliśmy kredyt gotówkowy na dowolny cel, ale stale rozwijamy naszą ofertę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynkowych.
Wartości Ikano Banku

    

Nasze korzenie

Początkowo Ikano stanowiło część firmy IKEA, która została założona w 1943 roku przez Ingvara Kamprada w szwedzkiej miejscowości Älmhult, w regionie Småland. 

W latach 70 działalność Ikano rozwinęła się w kilku kierunkach obejmujących zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe świadczone dla IKEA. 

W roku 1988 Ikano przekształciło się w niezależną grupę firm, należącą do rodziny Kamprad. 

Zyskaliśmy własną tożsamość, ale nasze dziedzictwo pozostało bez zmian, i tak jak mieszkańcy południowej Szwecji cenimy sobie pracowitość, oszczędność i  rozsądek, którymi kierujemy sie przy podejmowaniu wyzwań biznesowych. 

Nasze wartości


Wszystko, co robimy staramy się robić w oparciu o nasze wartości, dzięki czemu współpraca z Klientami na uczciwych zasadach przychodzi nam naturalnie. 

Pozostajemy wierni naszym głównym zasadom: zdrowemu rozsądkowi i prostocie, współpracy i odwadze bycia innym, które wyznaczają kierunki naszej działalności.

Przygotowując rozwiązania dla naszych Klientów nieustannie zadajemy sobie pytanie, czy są fair, czy są wygodne i zrozumiałe.

Wierzymy, że zrównoważone podejście do biznesu procentuje długotrwałymi relacjami z Klientami i Partnerami. 

   

Chętnie pomagamy - zobacz!

   

Biuro Informacji Kredytowej

W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej naszych Klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. 

Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczenie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji. 

 

Przeczytaj więcej


Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce od 2011 roku. 

ZPF jest Związkiem Pracodawców i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, zarządzajacych wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. 

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym. Wartościami jakimi kieruje się ZPF to: dobro wspólne, etyka biznesu, eksperckość i kompetencje oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjeliśy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF, które stanowią zbiór zasad postępowania przedsiębiorstw działających na rynku finansowym.

 

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy weryfikację ankiet audytu etycznego za 2020 rok, dokonywaną przez  Komisję Etyki przy ZPF


Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk  biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

  • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu na numer: 58 302 92 64,
  • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Kilka faktów o Grupie Ikano

 

  • Rok założenia: 1988
  • Miejsce założenia: Szwecja
  • Właściciel: Rodzina Kamprad
  • Obszary działalności: bankowość, nieruchomości, ubezpieczenia, handel detaliczny
  • Zasięg działalności: 15 krajów
  • Liczba pracowników: ponad 4 600