VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Poznaj nas i dowiedz się, co nas wyróżnia wśród innych banków

Kilka słów o nas 

Jesteśmy częścią Grupy Ikano założonej przez twórcę IKEA. Działamy w Europie, Azji i w Ameryce Środkowej.

Proponujemy proste i wygodne rozwiązania. Jest to pochodna naszych szwedzkich korzeni oraz misji jaką jest ułatwianie codziennego życia wielu ludziom, żeby mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Jako Ikano Bank Oddział w Polsce od 2010 roku pomagamy spełniać marzenia o funkcjonalnych i pięknych wnętrzach, umożliwiając zakupy na raty w sklepach IKEA. W naszej ofercie mamy również Kartę Kredytową IKEA Family, Raty Eko oraz kredyt gotówkowy na dowolny cel.

 • Ingka Investment B.V. jest współwłaścicielem Ikano Banku AB (publ)

  Ingka Investment B.V. została współwłaścicielem Ikano Banku AB (publ) nabywając 29 czerwca 2021 roku 49% udziałów pochodzących z emisji nowych akcji, przeprowadzonej po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednich władz. 

  Bliższa współpraca z Ingka Group przyspieszy transformację Ikano Banku w pełni cyfrową instytucję finansową, a także pozwoli nam skupić się na oferowaniu na uczciwych zasadach swoich dostępnych usług finansowych jeszcze większej liczbie klientów. Dla Ingka – która zarządza 378 sklepami IKEA w 31 krajach – oparte na dotychczasowej udanej i wieloletniej współpracy z Ikano Bankiem partnerstwo, jest decydującym krokiem w zakresie usług finansowych i odegra istotną rolę w realizacji jej ambicji, by IKEA stała się bardziej przystępna cenowo, dostępna i zrównoważona. 

  Razem – z naszą wspólną historią i wartościami oraz jeszcze silniejszymi relacjami – Ikano Bank i Ingka są w odpowiednim momencie do dalszego ulepszania swojej oferty usług finansowych. Zmiana ta przyniesie korzyści zarówno naszym klientom jak i partnerom. 

Grafika z wartościami Ikano Banku

   

Nasze wartości


Wszystko, co robimy znajduje oparcie w naszych wartościach. Dzięki temu współpraca z klientami na uczciwych zasadach przychodzi nam naturalnie. 

Pozostajemy wierni naszym głównym zasadom:
zdrowemu rozsądkowi i prostocie, współpracy i odwadze bycia innym, które wyznaczają kierunki naszej działalności.

Przygotowując rozwiązania dla naszych klientów nieustannie zadajemy sobie pytania: czy są fair, czy są wygodne i zrozumiałe?

Wierzymy, że zrównoważone podejście do biznesu procentuje długotrwałymi relacjami z klientami i partnerami. 

Nasze korzenie

Początkowo byliśmy częścią firmy IKEA, która została założona w 1943 roku przez Ingvara Kamprada w szwedzkiej miejscowości Älmhult, w regionie Småland. 

W latach 70 działalność Ikano rozwijała się dynamicznie w kilku obszarach obejmujących zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe świadczone dla IKEA. Aż w roku 1988 Ikano przekształciliśmy się w niezależną grupę firm, należącą do rodziny Kamprad. 

Zyskaliśmy własną tożsamość, ale nasze dziedzictwo pozostało bez zmian. Dalej, tak jak mieszkańcy południowej Szwecji cenimy sobie pracowitość, oszczędność i rozsądek, którym kierujemy się przy podejmowaniu wyzwań biznesowych. 

 

    

Jesteśmy obecni w krajach Europy, Azji i Ameryki Środkowej 

Fakty o Grupie Ikano

 

  • Rok założenia: 1988
  • Miejsce założenia: Szwecja
  • Właściciel: Rodzina Kamprad
  • Obszary działalności: bankowość, nieruchomości, ubezpieczenia, produkcja, handel detaliczny
  • Zasięg działalności: 15 krajów
  • Liczba pracowników: około 9 000

   

  Dowiedz się więcej

Chętnie pomagamy - zobacz!

   

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce od 2011 roku. 

ZPF jest Związkiem Pracodawców i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. 

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym. W swoich działaniach kieruje się wartościami takimi jak: dobro wspólne, etyka biznesu, eksperckość i kompetencje oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych, przyjęliśmy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF, które stanowią zbiór zasad postępowania przedsiębiorstw działających na rynku finansowym.

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy Audyt Etyczny za 2022 rok, przeprowadzony przez  Komisję Etyki przy ZPF


Otrzymaliśmy Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Każdy klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, że doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF, może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

  • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
  • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Związek Banków Polskich

Należymy do Związku Banków Polskich, który działa od stycznia 1991 r. Jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków” (cytat – Statut Związku Banków Polskich).

Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstał Bankowy Arbitraż Konsumencki, powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami.

W Ikano Banku przestrzegamy Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Dowiedz się więcej

Biuro Informacji Kredytowej

W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej naszych klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. 


Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczenie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. 

Dowiedz się więcej