VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

W jakich sytuacjach chroni Cię ubezpieczenie?

 • Śmierć ubezpieczonego
 • Śmierć małżonka /partnera życiowego ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Czasową niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • Utrata pracy
 • Poważne zachorowanie
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby albo nieszczęśliwego wypadku

Jaka jest składka?

Składka ubezpieczeniowa wynosi 4,99% wartości kwoty raty, czyli niecałe 4,99 zł miesięcznie od 100 zł Twojej raty.

Składka jest doliczona do kwoty miesięcznej raty kredytu.

Ratę z ubezpieczeniem sprawdzisz w kalkulatorze gotówkowym.  

PRZYKŁAD

kwota raty x 4,99% = miesięczna składka ubezpieczeniowa

kwota raty + składka ubezpieczeniowa = kwota raty kredytu z ubezpieczeniem 

100 zł x 4,99% = 4,99 zł 
100 zł + 4,99 zł = 104,99 zł -> kwota raty kredytu z ubezpieczeniem 

Miesięczne koszty ubezpieczenia zostały wyliczone dla kwoty miesięcznej raty. 

 
Uśmiechnięta rodzina na kanapie

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Klienci, którzy nie ukończyli 69 roku życia i wnioskują o kredyt indywidualny. 
Osoby, które ukończyły 67 rok życia, objęte są wyłącznie ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci. 
Ubezpieczenie nie jest dostępne w kredycie wspólnym.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich w nieprzewidzianych sytuacjach. 

Ubezpieczycielem jest AXA France IARD oraz AXA France VIE. 

Logo AXA

Jak zgłosić szkodę?

 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia obejmującego ochronę ubezpieczeniową wypełnij odpowiedni formularz zgłoszenia szkody
 2. Do formularza załącz niezbędne dokumenty zależne od rodzaju szkody.
 3. Dokumenty wyślij, gdzie Ci wygodniej: do AXA lub Ikano Banku:
  • skany na adres e-mail: clp.pl@partners.axa lub obsluga.klienta@ikano.pl,
  • lub kopie na adres: AXA, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa lub Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

  Oryginały dokumentów zachowaj dla siebie. W przypadku pozytywnej decyzji w ciągu 30 dni zostanie wypłacone świadczenie.