VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Kredyt gotówkowy - pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

 • Co przygotować do złożenia wniosku o kredyt gotówkowy?

  Aby złożyć wniosek o kredyt gotówkowy będziesz potrzebować:

  • dowodu osobistego lub karty stałego pobytu,
  • dokumentów dochodowych zależnych od rodzaju Twojego zatrudnienia. Wymagane przez nas dokumenty sprawdzisz na naszej stronie.

 • W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

  Jeśli jesteś już naszym Klientem (masz lub miałeś/aś w przeszłości nasz dowolny produkt: kredyt gotówkowy, Raty Eko, Raty IKEA, Kartę Kredytową IKEA FAMILY) możesz zgłosić się do nas bezpośrednio:

 • Chcę skorzystać z kredytu, czy muszę to zrobić u pośrednika kredytowego?

  • Jeśli jesteś naszym obecnym lub byłym Klientem (masz lub miałeś/aś w przeszłości nasz dowolny produkt: kredyt gotówkowy, Raty Eko, Raty IKEA, Kartę Kredytową IKEA Family) możesz zgłosić się bezpośrednio do nas: korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie lub wysyłając e-maila na adres: gotowka@ikano.pl.
  • Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem skontaktuj się z naszym Partnerem.

 • Nie jestem Klientem Ikano Banku, czy mogę skorzystać z kredytu gotówkowego oferowanego przez bank?

  Jak najbardziej! Wystarczy, że skontaktujesz się z jednym z naszych Partnerów.

 • Jak długo trwa złożenie wniosku o kredyt gotówkowy i jak długo trzeba czekać na decyzję?

  Złożenie wniosku z naszym pracownikiem lub pracownikiem naszego Partnera trwa tylko kilka minut. Warto mieć pod ręką dowód osobisty lub kartę stałego pobytu oraz dane do pracodawcy, wtedy pójdzie na pewno sprawniej. 

  Od momentu złożenia wniosku, w zależności od przypadku, decyzję otrzymasz maksymalnie w ciągu 24 godzin.

   

 • Od czego zależy wysokość oprocentowania, czy może się zmienić?

  Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest stałe, co oznacza, że nie zmieni się przez cały okres kredytowania. Twoja rata nie wzrośnie, ale też nie spadnie niezależnie od zmian stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy oprocentowanie kredytu jest większe niż wysokość Odsetek Maksymalnych zgodnie z § 4 pkt. 1 umowy o kredyt gotówkowy. Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż Odsetki Maksymalne i jednocześnie w żadnym przypadku nie przekroczy Stopy oprocentowania wskazanej w §3 Umowy

 • Czy przez cały proces wnioskowania i podpisania umowy o kredyt gotówkowy można przejść online, bez wychodzenia z domu?

  Jeśli jesteś naszym obecnym lub byłym Klientem:

  1. Wniosek złożysz razem z naszym pracownikiem telefonicznie.
  2. Decyzję otrzymasz od pracownika.
  3. Umowę o kredyt gotówkowy wyślemy na Twój adres e-mail, abyś mógł/a się z nią zapoznać.
  4. Po zapoznaniu się z umową podpiszesz ją zdalnie na bezpiecznej platformie Autenti za pomocą jednorazowego kodu SMS.


  Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Klientem:

  1. Skontaktuj się z naszym Partnerem i umów się z pracownikiem na spotkanie.
  2. Razem z pracownikiem złożysz wniosek o kredyt gotówkowy.
  3. Decyzję otrzymasz od pracownika.
  4. Umowę o kredyt gotówkowy wyślemy na Twój adres e-mail, abyś mógł/a się z nią zapoznać.
  5. Po zapoznaniu się z umową, podpiszesz ją zdalnie na bezpiecznej platformie Autenti za pomocą jednorazowego kodu SMS.
   

 • Czy środki z kredytu gotówkowego muszę przeznaczyć na konkretny cel i przedstawić dokumenty zakupu do banku?

  Środki z kredytu gotówkowego możesz wykorzystać na dowolny cel: remont, wyjazd, większe zakupy – to Ty decydujesz. My nie potrzebujemy od Ciebie żadnych dokumentów potwierdzających Twoje zakupy, działania.

 • Czy mogę skorzystać z kredytu gotówkowego, jeśli moja umowa o pracę jest na czas określony?

  Tak, jeśli Twoje zatrudnienie jest na czas określony, wtedy Twoja umowa musi być ważna minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku. Dodatkowo musisz być zatrudniony/a od minimum 3 miesięcy.

 • Ostatnio zmieniłem/am pracę, czy mimo to mogę wnioskować o kredyt gotówkowy?

  Jeśli pracujesz na umowę o pracę minimalny okres zatrudnienia to 3 miesiące, w przypadku umowy zlecenie 6 miesięcy. Jeśli prowadzisz własną działalność wtedy musi być ona aktywna przynajmniej od 18 miesięcy.

 • Mam umowę zlecenie, czy mogę skorzystać z kredytu gotówkowego?

  Oczywiście, wystarczy, że jesteś zatrudniony/a od 6 miesięcy a możesz starać się o kredyt gotówkowy na dowolny cel do 150 000 zł.

 • Pracuję za granicą i mam umowę z zagranicznym pracodawcą, czy mogę skorzystać z kredytu?

  Tak, możesz ubiegać się o kredyt pod warunkiem, że posiadasz stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski i wynagrodzenie wpływa na rachunek prowadzony w polskim banku.

 • Mieszkam w Polsce, ale mam obywatelstwo zagraniczne, czy mogę ubiegać się o kredyt?

  Tak, jeśli posiadasz prawo stałego pobytu na terenie Polski i legitymujesz się kartą stałego pobytu.

 • Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kredyt gotówkowy?

  Zanim podpiszesz zdalnie umowę o kredyt gotówkowy sprawdź poprawność swoich danych oraz konto do wpłaty środków z kredytu. W przypadku jakichkolwiek błędów skontaktuj się z nami (jeśli jesteś już naszym Klientem) lub z pracownikiem naszego Partnera, u którego składałeś/aś wniosek o kredyt gotówkowy (jeśli wniosek składasz u pośrednika kredytowego).

 • Czy podpisanie umowy zdalnie jest bezpieczne?

  Podczas podpisywania umowy o kredyt gotówkowy korzystasz z bezpiecznej platformy Autenti. Autenti to usługa zaufania, która wykorzystuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa, abyś w razie sporu dysponował/a dowodami z procesu podpisywania skuteczniejszymi niż w wersji papierowej.

 • Jak szybko środki z kredytu trafią na moje konto od momentu podpisania umowy?

  Środki z kredytu prześlemy na Twoje konto następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy.

 • Kiedy przypada płatność pierwszej raty?

  Zgodnie z umową, raty powinny być spłacane do 15 dnia każdego miesiąca. Termin spłaty pierwszej raty będzie przypadał w miesiącu następującym po miesiącu, w którym umowa została zawarta. 

 • Czy mogę wcześniej spłacić kredyt i czy poniosę jakieś dodatkowe opłaty?

  Zawsze możesz spłacić wcześniej kredyt bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Ważne jest, abyś skontaktował/a się z nami w celu wyliczenia całkowitej kwoty do spłaty pomniejszonej o koszt odsetek i prowizji.

 • Czy mogę nadpłacić kredyt na konto wskazane w umowie bez wcześniejszego informowania Banku?

  W razie chęci nadpłaty kredytu możesz to zrobić bez informowania nas. Jeśli chcesz spłacić całość kredytu musisz się z nami skontaktować abyśmy wyliczyli całkowitą kwotę do spłaty pomniejszoną o Twoje nadpłaty, odsetki, prowizję – adekwatnie do okresu spłaty.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

 • Przed czym chroni mnie ubezpieczenie kredytobiorców?

  Ubezpieczenie chroni Cię przed brakiem możliwości spłaty kredytu w wypadku trudnych sytuacji życiowych, takich jak: 
  • śmierć ubezpieczonego 
  • śmierć małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
  • czasową niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
  • utratę pracy 
  • poważne zachorowanie 
  • pobyt w szpitalu w wyniku choroby albo nieszczęśliwego wypadku

  Szczegółowy opis poszczególnych świadczeń i warunki ich przyznawania określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców.

 • Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

  Klienci, którzy nie ukończyli 69 roku życia i wnioskują o kredyt indywidualny. Ubezpieczenie nie jest dostępne w kredycie wspólnym.

 • Jakie świadczenia przysługują w przypadku mojej śmierci?

  W przypadku Twojej śmierci Ubezpieczyciel spłaci pozostałe saldo kredytu, kwotę zadłużenia  na  dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, jednakże maksymalnie w wysokości 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku śmierci małżonka lub partnera?

  W przypadku śmierci małżonka lub śmierci partnera życiowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 3 rat.

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku: czasowej niezdolności do pracy / utraty pracy / hospitalizacji?

  W przypadku czasowej niezdolności do pracy (potwierdzonej orzeczeniem lekarskim) oraz utraty pracy, Ubezpieczyciel będzie wypłacał Ci równowartość miesięcznej raty kredytu (nie więcej niż 2000,00 zł), lecz nie więcej niż 6 miesięcznych rat.

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku poważnego zachorowania?

  W przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczyciel spłaci równowartość pozostałej do spłaty kwoty kredytu.

 • Jak należy rozumieć definicję Poważnego zachorowania?

  Poważne zachorowanie to jedna z wymienionych chorób: nowotwór złośliwy, zawał serca, chirurgiczne pomostowanie tętnic wieńcowych, udar mózgu, przewlekła choroba nerek, przeszczepienie narządów, która została stwierdzona diagnozą lekarską, że wystąpiła po dniu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

 • Czy istnieje maksymalny limit wszystkich świadczeń?

  Tak, jest nim suma ubezpieczenia wynosząca 150 000 PLN.

 • Jak wyliczyć składkę ubezpieczenia?

  Wybór ubezpieczenia będzie powodował przeliczenie miesięcznej raty kredytu o wskaźnik 4,99%, zgodnie z poniższym wzorem: 


  kwota raty x 4,99% = miesięczna składka ubezpieczeniowa
  kwota raty + składka ubezpieczeniowa = kwota raty kredytu z ubezpieczeniem.

 • Kto może zgłosić roszczenie i na czyje konto wpłynie odszkodowanie?

  Roszczenie może zgłosić każda osoba. Pamiętaj jednak, że informacji na temat zgłoszonego roszczenia możemy udzielić tylko osobom upoważnionym, tj. Ubezpieczonemu lub w przypadku zgonu Ubezpieczonego - osobie wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym lub spadkobiercom Ubezpieczonego.

  Świadczenie/odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Gdzie są określone warunki przyznawania świadczeń i czy istnieją jakiś ograniczenia ich wypłaty?