Zanim zawnioskujesz o kredyt

Warunki ubiegania się o kredyt:

 • minimalny wiek 21 lat
 • zarobki na poziomie minimum 1 300 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - 3 miesiące
  - umowa zlecenie - 6 miesięce 
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 18 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 12 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • w zależności od Twojej sytuacji finansowej możemy wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjątkiem spółki jawnej i partnerskiej)

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego
 • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu

Dokumenty o zatrudnieniu i dochodach

 • Zatrudnieni na umowę o pracę
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy

    lub

 • Zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło/kontrakt
  • umowy/kontrakty zawarte w ostatnich 6 miesięcach

  lub

  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy

  lub

  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
 • Prowadzący działalność gospodarczą (jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską)
  • PIT za ubiegły rok

  oraz

  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego
  Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjatkiem spółki jawnej i cywilnej)
 • Emeryci/renciści
  • decyzja przyznająca lub określająca aktualną wysokość emerytury/renty (w przypadku renty także określająca jej rodzaj)

  oraz

  • ostatni odcinek/wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę świadczenia

  lub

  • zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości świadczenia
 • Marynarze
  • umowa o pracę - oryginał

  lub

  • kopia aktualnego kontraktu + wyciąg  z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich

  lub

  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy

  lub

  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)
 • Rolnicy
  • nakaz płatniczy podatku zawierający informacje o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych

  lub

  • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)

  lub

  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/fakturami za dostawę płodów rolnych potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach wraz z zaświadczeniem z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)