Aplikacja Ikano Bank Secure App

Aplikacja Ikano Bank Secure App

W trosce o naszych Klientów stale staramy się dbać o jeszcze większe standardy bezpieczeństwa. Udostępniamy naszym Klientom korzystającym z Karty Kredytowej IKEA Family aplikację Ikano Bank Secure App, jako narzędzie do autoryzacji.


Aby nadal korzystać z Serwisu Internetowego, zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym naszą aplikację Ikano Bank Secure App.

Aplikacja ta stanowi dodatkowe zabezpieczenie płatności dla urządzeń mobilnych. Od teraz aplikacja będzie potrzebna, aby zalogować się do Serwisu Internetowego i dokonywać zakupów online za pomocą Karty. Aplikacja Ikano Bank Secure App obejmuje wyłącznie Kartę główną. 

Najważniejszym celem zmian jest bezpieczeństwo – zarówno Twoich pieniędzy, jak i transakcji na Karcie. Jest to efekt unijnej dyrektywy dotyczącej usług płatniczych (PSD2), która sprawia, że tożsamość osoby korzystającej z elektronicznych usług płatniczych musi zostać podwójnie zweryfikowana.


Najważniejsze informacje

 • W jakich celach będziesz korzystać z aplikacji Ikano Bank Secure App?
  • logując się do Serwisu Internetowego,
  • składając dyspozycję Przelewu z Karty na rachunek. Przelewu dokonasz dzwoniąc do Działu  Obsługi Klienta. Dyspozycje przelewu będziesz potwierdzał w aplikacji Ikano Bank Secure App,
  • kupując przez internet. Transakcje dokonywane przez internet będziesz potwierdzać w aplikacji Ikano Bank Secure App.
 • Jakie są zasady podwójnej weryfikacji?

  Silnie uwierzytelnianie musi odbywać się w oparciu o co najmniej dwa elementy, do których należą:

  • wiedza (coś, co wiesz wyłącznie Ty, np. dane logowania),
  • posiadanie (coś, co posiadasz wyłącznie Ty, np. kod SMS),
  • cechy klienta (coś, co charakteryzuje Ciebie, np. odcisk palca).

  Powyższe elementy muszą być od siebie niezależne.

 • Kiedy potrzebna jest podwójna weryfikacja (silne uwierzytelnienie)?

  Procedura silnego uwierzytelnienia musi być przeprowadzana, gdy:

  • uzyskujesz dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online,
  • inicjujesz elektroniczną transakcję płatniczą,
  • zlecasz dyspozycję poprzez telefon, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

Jak zainstalować i korzystać z aplikacji?

 • Aktywacja aplikacji Ikano Bank Secure App
  1. Pobierz aplikację Ikano Bank Secure App z App Store lub sklepu Google Play, zainstaluj ją i uruchom w wybranym urządzeniu mobilnym.
  2. Rozpocznij logowanie do Serwisu Internetowego Ikano Bank – wprowadź numer Karty, dotychczasowe hasło i PESEL.
  3. W aplikacji dodaj swoją Kartę Kredytową IKEA Family, korzystając z zakładki „Zarejestruj swoją kartę”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji Ikano Bank Secure App.
  5. Gotowe :)

  Intrukcja pobrania aplikacji

 • Logowanie do Serwisu Internetowego
  1. Zaloguj się do Serwisu Internetowego podając numer Karty.
  2. W aplikacji Ikano Bank Secure App potwierdź logowanie.
  3. Dokonaj autoryzacji za pomocą app PIN-u lub odcisku palca lub face ID.

  Instrukcja logowania online

 • Logowanie do Serwisu Internetowego bez dostępu do Internetu.
  1. Zaloguj się do Serwisu Internetowego, podając numer Karty.
  2. Wybierz opcję „Autoryzacja offline”.
  3. Otrzymasz kod QR.
  4. W aplikacji Ikano Bank Secure App wybierz opcję „Autoryzacja offline”.
  5. Zeskanuj kod QR.
  6. W aplikacji wpisz app PIN.
  7. W Serwisie Internetowym wpisz jednorazowe hasło, które otrzymasz w aplikacji.

  Instrukcja logowania offline

 • Skąd będę wiedzieć, że Karta jest dodana do aplikacji?
  Po poprawnym dodaniu karty i ustawieniu app PIN do aplikacji otrzymasz informację w aplikacji i w Serwisie Internetowym, że karta została dodana. Numer karty nie będzie widoczny w aplikacji.
 • Jak zmienić urządzenie mobline?

Usługa 3D Secure dla Karty Kredytowej IKEA Family

Karta Kredytowa IKEA Family ma włączoną usługę 3D Secure. Płatności w niektórych sklepach internetowych są zabezpieczone usługą 3D Secure. Tam, gdzie działa ta usługa, płatność za towar za pomocą Karty trzeba potwierdzić jednorazowym bezpłatnym hasłem, które otrzymasz w formie SMS na Twój telefon. Jeżeli posiadasz aplikację Ikano Bank Secure App płatność potwierdzisz w aplikacji.

Dowiedz się więcej o 3D Secure

Polityka prywatności dla Ikano Bank Secure App

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych w aplikacji Ikano Bank Secure App (dalej: „Aplikacja”) oferowanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Ikano Bank”). 

Aplikacja jest przeznaczona dla Klientów Ikano Banku, którzy korzystają z Karty Kredytowej IKEA Family (dalej: „Karta”). W celu prawidłowego działania Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.

Celem przetwarzania danych w Aplikacji jest autoryzacja transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu Karty, dostęp do rachunku Karty oraz autoryzacja przez Ciebie dostępu dla dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku do historii transakcji na Twojej Karcie. Wymóg autoryzacji transakcji płatniczych wynika z Ustawy o usługach płatniczych. W celu takiej autoryzacji Aplikacja będzie Cię prosiła o zgodę na:

1. używanie danych o lokalizacji – niezbędne do oceny ryzyka dla transakcji płatniczych online,
2. używanie kamery – niezbędne do skanowania kodów QR, żeby zarejestrować Aplikację i powiązaćją z konkretną Kartą,
3. wysyłanie powiadomień dotyczących transakcji płatniczych oczekujących na Twoją autoryzację.


Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej autoryzacji i sfinalizowania transakcji płatniczej.Dane uzyskiwane z Aplikacji będą przetwarzane przez Ikano Bank dla celów udostępnienia ich na żądanie organów nadzoru albo dla rozpatrzenia Twojej reklamacji, przy czym Aplikacja nie przekazuje do Ikano Banku numeru PIN lub danych biometrycznych. 

Dane uzyskiwane z Aplikacji nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wymienione w niniejszym dokumencie.
Przyjmujesz także do wiadomości, że Bank będzie zbierał i gromadził dane dotyczące urządzenia mobilnego, w celu wykrycia jakichkolwiek procesów wykorzystywanych do modyfikowania lub hackowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego („rooting’), aby zapewnić, że urządzenie mobilne spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o Twoich prawach oraz o sposobach komunikacji z inspektorem ochrony danych, znajdziesz tutaj. 

Regulamin korzystania dla Ikano Bank Secure App

"Ikano Bank AB (publ) (dalej: „Bank”) informuje, że korzystając z aplikacji mobilnej Ikano Bank Secure App z wbudowaną technologią bezpieczeństwa SecureID (łącznie zwane dalej: „Aplikacja”), potwierdzasz i zgadzasz się, że:
a) wszystkie prawa, tytuły, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, przysługują i będą przysługiwać Bankowi;
b) jesteś właścicielem urządzenia mobilnego, na które pobierana jest Aplikacja lub masz prawo do jego posiadania;
c) Aplikacja może służyć do uwierzytelnienia urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja jest pobrana;
d) Aplikacja może być wykorzystywana przez strony trzecie do powiązania Twojej osoby z urządzeniem mobilnym, na który pobierasz Aplikację i weryfikuje Twoją tożsamość podczas dokonywania transakcji za pomocą urządzenia mobilnego lub gdy komunikujesz się z odpowiednią stroną trzecią za pomocą tego urządzenia;
e) jesteś odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności, aby urządzenie mobilne, na które została pobrana Aplikacja było zabezpieczone, uwzględniając bezpieczne przechowywanie danych do logowania lub innych poufnych informacji, w tym haseł;
f) w przypadku podejrzenia, że Aplikacja została naruszona lub urządzenie mobilne zostało zgubione lub skradzione, natychmiast powiadomisz o tym fakcie strony trzecie, z którymi przeprowadzone zostały transakcje lub niezwłocznie zakomunikujesz ten fakt za pośrednictwem Aplikacji. 
Pomimo zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, spakowaniu i dystrybucji Aplikacji, Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z korzystania z Aplikacji.

Uwaga! 
„jailbreaking” lub „rooting” (procesy wykorzystywane do modyfikowania lub hakowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aby umożliwić większą kontrolę nad urządzeniem, w tym możliwość usunięcia ograniczeń narzuconych przez producenta, dające możliwość uzyskania nieograniczonego dostępu do całego systemu plików) lub inne podobne modyfikacje systemu operacyjnego zwiększą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji. Zdecydowanie zaleca się, aby nie wykonywać i nie wprowadzać takich modyfikacji."