VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Aplikacja Ikano Bank Secure App

Ikano Bank secure App

Czym jest aplikacja i dlaczego ją wprowadziliśmy?

Aplikacja jest narzędziem służącym do autoryzacji transakcji płatniczych. Jest niezbędna do logowania się do Serwisu Internetowego i realizacji płatności z użyciem Karty Kredytowej IKEA Family za zakupy zrobione online. Aplikacja Ikano Bank Secure App obejmuje wyłącznie Kartę główną. Aplikację wdrożyliśmy ze względu na bezpieczeństwo transakcji jak i ochronę Twoich finansów. Jest to wymóg unijnej dyrektywy PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego), która zakłada dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z elektronicznych usług płatniczych na obszarze Unii Europejskiej.

Naszą aplikację pobieraj wyłącznie z zaufanego sklepu, czyli z Google Play lub Apple Store. Nie korzystaj z innych stron z aplikacjami.


 • Kiedy będę korzystać z aplikacji Ikano Bank Secure App?

  • logując się do Serwisu Internetowego,
  • składając dyspozycję Przelewu z Karty na rachunek. Przelewu dokonasz dzwoniąc do Zespołu Obsługi Klienta, a dyspozycje przelewu będziesz potwierdzać w aplikacji Ikano Bank Secure App,
  • kupując przez internet - transakcje dokonywane przez internet będziesz potwierdzać w aplikacji Ikano Bank Secure App.

 • Jakie są zasady podwójnej weryfikacji (silnego uwierzytelnienia)?

  Silnie uwierzytelnianie musi odbywać się w oparciu o co najmniej dwa elementy, do których należą:

  • wiedza (coś, co wiesz wyłącznie Ty, np. dane logowania),
  • posiadanie (coś, co posiadasz wyłącznie Ty, np. kod SMS),
  • cechy klienta (coś, co charakteryzuje Ciebie, np. odcisk palca).

  Powyższe elementy muszą być od siebie niezależne.

 • Kiedy potrzebna jest podwójna weryfikacja?

  Procedura silnego uwierzytelnienia musi być przeprowadzana, gdy:

  • uzyskujesz dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online,
  • inicjujesz elektroniczną transakcję płatniczą,
  • zlecasz dyspozycję poprzez telefon, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

 • Usługa 3D Secure

  Karta Kredytowa IKEA Family ma włączoną usługę 3D Secure. Płatności w niektórych sklepach internetowych są zabezpieczone usługą 3D Secure. Tam, gdzie działa ta usługa, płatność przy użyciu Karty potwierdzisz w aplikacji.

  Więcej o usłudze 3DS

   

Zobacz, jak zacząć korzystać z aplikacji

 • Aktywacja aplikacji Ikano Bank Secure App

  1. Pobierz aplikację Ikano Bank Secure App z App Store lub sklepu Google Play, zainstaluj ją i uruchom w wybranym urządzeniu mobilnym.
  2. Rozpocznij logowanie do Serwisu Internetowego Ikano Bank – wprowadź numer Karty, dotychczasowe hasło i PESEL.
  3. W aplikacji dodaj swoją Kartę Kredytową IKEA Family, korzystając z zakładki „Zarejestruj swoją kartę”.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji Ikano Bank Secure App.
  5. Gotowe :)

  Intrukcja pobrania aplikacji

 • Logowanie do Serwisu Internetowego

  1. Zaloguj się do Serwisu Internetowego podając numer Karty.
  2. W aplikacji Ikano Bank Secure App potwierdź logowanie.
  3. Dokonaj autoryzacji za pomocą app PIN-u lub odcisku palca lub face ID.

  Instrukcja logowania online

 • Logowanie do Serwisu Internetowego bez dostępu do internetu.

  1. Zaloguj się do Serwisu Internetowego, podając numer Karty.
  2. Wybierz opcję „Autoryzacja offline”.
  3. Otrzymasz kod QR.
  4. W aplikacji Ikano Bank Secure App wybierz opcję „Autoryzacja offline”.
  5. Zeskanuj kod QR.
  6. W aplikacji wpisz app PIN.
  7. W Serwisie Internetowym wpisz jednorazowe hasło, które otrzymasz w aplikacji.

  Instrukcja logowania offline

 • Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia moblinego

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację lub zmienić urządzenie mobilne, przejdź do Serwisu Internetowego i wybierz opcję "Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego". Podaj numer Karty, hasło oraz PESEL. W kolejnym kroku otrzymasz wiadomość na stronie Serwisu z prośbą o pobranie aplikacji na nowe urządzenie. Możesz też skorzystać z poniższej instrukcji.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację na tym samym urządzeniu mobilnym, w pierwszej kolejności odinstaluj aplikację. Następnie możesz przejść do ponownego jej pobrania i dodania Karty do aplikacji.

  Pamiętaj! Aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym urządzeniu. Jeśli pobrałeś ją na kolejne urządzenie mobilne i dodałeś kartę, aplikacja na pierwszym urządzeniu nie będzie działać poprawnie. Odinstaluj ją na urządzeniu, z którego nie będziesz z niej korzystać. 

  Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

 • Skąd będę wiedzieć, że Karta jest dodana do aplikacji?

  Po poprawnym dodaniu Karty i ustawieniu app PIN do aplikacji otrzymasz informację w aplikacji i w Serwisie Internetowym, że Karta została dodana (numer Karty nie będzie widoczny w aplikacji). Podczas logowania się do Serwisu, po wpisaniu numeru Karty, otrzymasz komunikat o konieczności potwierdzenia logowania w aplikacji Ikano Bank Secure App.

 • Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia moblinego?

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację lub zmienić urządzenie mobilne, przejdź do Serwisu Internetowego i wybierz opcję "Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego". Podaj numer Karty, hasło oraz PESEL. W kolejnym kroku otrzymasz wiadomość na stronie Serwisu z prośbą o pobranie aplikacji na nowe urządzenie. Możesz też skorzystać z poniższej instrukcji.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację na tym samym urządzeniu mobilnym, w pierwszej kolejności odinstaluj aplikację. Następnie możesz przejść do ponownego jej pobrania i dodania Karty do aplikacji.

  Pamiętaj! Aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym urządzeniu. Jeśli pobrałeś ją na kolejne urządzenie mobilne i dodałeś kartę, aplikacja na pierwszym urządzeniu nie będzie działać poprawnie. Odinstaluj ją na urządzeniu, z którego nie będziesz z niej korzystać. 

  Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego

 • W jakim celu potrzebny jest kod QR?

  Kod QR niezbędny jest podczas instalowania aplikacji, logowania offline bez dostępu do internetu na telefonie i zmiany urządzenia mobilnego. Kod QR będzie widoczny podczas wykonywania powyższych działań. Nie uzyskasz go jako odrębny kod i nie wywołasz go manualnie.

 • Dlaczego nie mogę się zalogować do Serwisu choć mam zainstalowaną aplikację?

  Aby móc się zalogować do Serwisu używając aplikacji musisz również mieć dodaną Kartę do aplikacji. Dopiero po dodaniu Karty możesz logować się do Serwisu jednym kliknięciem w aplikacji. 

 • Dlaczego w aplikacji nie widzę żadnych informacji o swoim koncie i transakcjach?

  Aplikacja jest wyłącznie narzędziem uwierzytelniającym co oznacza, że wyłącznie potwierdzasz w niej logowanie do Serwisu Internetowego, przelew z Karty oraz zakupy dokonane w internecie w sklepach korzystających z 3D Secure.

 • Czy mogę dokonać rejestracji posiadając telefon bez dostępu do internetu?

  Nie, by dokonać rejestracji/dodania Karty do aplikacji niezbędny jest dostęp do internetu. Natomiast już po dodaniu Karty do aplikacji, możesz zalogować się do Serwisu w trybie offline (bez dostępu do internetu).

 • Co to jest app PIN?

  App PIN jest to 7-8 cyfrowe hasło do aplikacji Ikano Bank Secure App. Pamietaj, że app PIN do aplikacji nie jest ten sam, co PIN do Karty.

 • Jak ustalić app PIN?

  App PIN ustalamy podczas pierwszej rejestracji Karty w aplikacji Ikano Bank Secure app. Jeśli go nie pamiętasz, na stronie Serwisu Internetowego, możesz zresetować app PIN wybierając opcję „Reset app PIN”.

Polityka prywatności dla Ikano Bank Secure App

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych w aplikacji Ikano Bank Secure App (dalej: „Aplikacja”) oferowanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Ikano Bank”). 

Aplikacja jest przeznaczona dla Klientów Ikano Banku, którzy korzystają z Karty Kredytowej IKEA Family (dalej: „Karta”). W celu prawidłowego działania Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.

Celem przetwarzania danych w Aplikacji jest autoryzacja transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu Karty, dostęp do rachunku Karty oraz autoryzacja przez Ciebie dostępu dla dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku do historii transakcji na Twojej Karcie. Wymóg autoryzacji transakcji płatniczych wynika z Ustawy o usługach płatniczych. W celu takiej autoryzacji Aplikacja będzie Cię prosiła o zgodę na:

1. używanie danych o lokalizacji – niezbędne do oceny ryzyka dla transakcji płatniczych online,
2. używanie kamery – niezbędne do skanowania kodów QR, żeby zarejestrować Aplikację i powiązać ją z konkretną Kartą,
3. wysyłanie powiadomień dotyczących transakcji płatniczych oczekujących na Twoją autoryzację.


Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej autoryzacji i sfinalizowania transakcji płatniczej.Dane uzyskiwane z Aplikacji będą przetwarzane przez Ikano Bank dla celów udostępnienia ich na żądanie organów nadzoru albo dla rozpatrzenia Twojej reklamacji, przy czym Aplikacja nie przekazuje do Ikano Banku numeru PIN lub danych biometrycznych. 

Dane uzyskiwane z Aplikacji nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wymienione w niniejszym dokumencie.
Przyjmujesz także do wiadomości, że Bank będzie zbierał i gromadził dane dotyczące urządzenia mobilnego, w celu wykrycia jakichkolwiek procesów wykorzystywanych do modyfikowania lub hackowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego („rooting’), aby zapewnić, że urządzenie mobilne spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o Twoich prawach oraz o sposobach komunikacji z inspektorem ochrony danych, znajdziesz tutaj. 

 
 

Regulamin korzystania dla Ikano Bank Secure App

"Ikano Bank AB (publ) (dalej: „Bank”) informuje, że korzystając z aplikacji mobilnej Ikano Bank Secure App z wbudowaną technologią bezpieczeństwa SecureID (łącznie zwane dalej: „Aplikacja”), potwierdzasz i zgadzasz się, że:
a) wszystkie prawa, tytuły, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, przysługują i będą przysługiwać Bankowi;
b) jesteś właścicielem urządzenia mobilnego, na które pobierana jest Aplikacja lub masz prawo do jego posiadania;
c) Aplikacja może służyć do uwierzytelnienia urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja jest pobrana;
d) Aplikacja może być wykorzystywana przez strony trzecie do powiązania Twojej osoby z urządzeniem mobilnym, na który pobierasz Aplikację i weryfikuje Twoją tożsamość podczas dokonywania transakcji za pomocą urządzenia mobilnego lub gdy komunikujesz się z odpowiednią stroną trzecią za pomocą tego urządzenia;
e) jesteś odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności, aby urządzenie mobilne, na które została pobrana Aplikacja było zabezpieczone, uwzględniając bezpieczne przechowywanie danych do logowania lub innych poufnych informacji, w tym haseł;
f) w przypadku podejrzenia, że Aplikacja została naruszona lub urządzenie mobilne zostało zgubione lub skradzione, natychmiast powiadomisz o tym fakcie strony trzecie, z którymi przeprowadzone zostały transakcje lub niezwłocznie zakomunikujesz ten fakt za pośrednictwem Aplikacji. 
Pomimo zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, spakowaniu i dystrybucji Aplikacji, Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z korzystania z Aplikacji.

Uwaga! 
„jailbreaking” lub „rooting” (procesy wykorzystywane do modyfikowania lub hakowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aby umożliwić większą kontrolę nad urządzeniem, w tym możliwość usunięcia ograniczeń narzuconych przez producenta, dające możliwość uzyskania nieograniczonego dostępu do całego systemu plików) lub inne podobne modyfikacje systemu operacyjnego zwiększą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji. Zdecydowanie zaleca się, aby nie wykonywać i nie wprowadzać takich modyfikacji."