VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Karta Kredytowa IKEA Family - pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

 • Jak zalogować się do Serwisu Internetowego Karty Kredytowej IKEA Family?

  Należy posiadać na urządzeniu mobilnym zainstalowaną aplikację Ikano Bank Secure App służącą do potwierdzania autoryzacji zgodnie z obecnie panującymi wymogami bezpieczeństwa.
  Instrukcję pobrania i zainstalowania aplikacji znajdziesz w zakładce dotyczącej aplikacji

  W górnej części strony znajduje się przycisk do logowania o nazwie Serwis Internetowy. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do strony logowania. 
  1. Należy wprowadzić numer Karty
  2. Kliknąć przycisk „Zaloguj się”
  3. Zostaniesz poproszony o uruchomienie aplikacji mobilnej Ikano Bank Secure App na swoim telefonie celem potwierdzenia autoryzacji.
  Uwaga: niezbędne jest aby były włączone powiadomienia dla aplikacji.
  4. Po uruchomieniu aplikacji Ikano Bank Secure App kliknij przycisk „Akceptuj” oraz oraz potwierdź logowanie. 
  5. Powróć na stronę Ikano Banku i kliknij przycisk „Dalej”.
  6. Gotowe :).

   

 • Jak aktywować Kartę Kredytową IKEA Family?

  Aktywacji Karty możesz dokonać w Serwisie Internetowym. Wystarczy się zalogować i kliknąć w zakładkę "Aktywacja karty", a następnie "Aktywacja karty głównej".
  Możesz również dokonać aktywacji telefonicznie kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta.  Aktywacji dokonaj po otrzymaniu Karty. 

   

 • Jak pobrać nowe hasło do Serwisu Internetowego?

  1. Na stronie powitalnej Ikano Banku przejdź do Serwisu internetowego.
  2. Poniżej przycisku „Zaloguj się” kliknij "Pobierz nowe hasło". 
  3. Na ekranie, który się pojawi wprowadź 8 ostatnich cyfr numeru swojej Karty Kredytowej IKEA Family oraz datę swojego urodzenia. 
  4. Kliknij przycisk „Zatwierdź”
  5. Pokaże się ekran z Twoimi danymi, na którym kliknij "Nowe hasło".
  6. Nowe hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail podany w Umowie. Zalecamy zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu się do Serwisu Internetowego.

   

 • Jak sprawdzić dostępne środki na Karcie?

  Środki dostępne na Twojej Karcie Kredytowej IKEA Family możesz sprawdzić:

  - w bankomatach (koszt 2 zł każdorazowo)
  - kontaktując się z nami telefonicznie

  Dostępne środki oraz saldo wskazane w Serwisie Internetowym może nie obejmować ostatnio dokonanych transakcji, uwzględnia tylko transakcje zawarte w historii. Aktualną informację o saldzie i dostępnych środkach możesz uzyskać telefonicznie lub w bankomatach.

 • Jak dokonać spłaty zadłużenia Karty?

  W celu sprawdzenia kwoty minimalnej lub całkowitej do spłaty należy dokonywać wpłat zgodnie z udostępnianym wyciągiem w Serwisie Internetowym bądź dostarczanym drogą listowną. Na wyciągu dostępny jest również numer konta, który jest numerem indywidualnie przypisanym do Karty danego Klienta.
  Wpłat w wysokości co najmniej kwoty minimalnej, należy dokonywać do 25-tego dnia każdego miesiąca zgodnie z wyciągiem.

   

 • Jak zastrzec Kartę?

  Jeżeli zauważysz utratę swojej Karty niezwłocznie zastrzeż ją w Banku pod numerem telefonu: 22 43 15 600, 801 802 805  (koszt połączenia wg taryfy operatora)

 • Jakie są dzienne limity transakcji na Karcie?

  Transakcje bezgotówkowe do 10.000 zł i 10 płatności Kartą
  Transakcje gotówkowe do 2.000 zł i 2 wypłaty z bankomatu
  Prosty przelew (przelew z karty kredytowej na rachunek klienta) od 300 zł do 30 000 zł.

   

 • Jak dokonać przeliczenia kursu walut?
 • Jaka jest wysokość opłaty intercharge?

  Opłata intercharge dla kart kredytowych wynosi 0,3%.

Aplikacja Ikano Bank Secure App

 • Skąd będę wiedzieć, że Karta jest dodana do aplikacji?

  Po poprawnym dodaniu Karty i ustawieniu app PIN do aplikacji otrzymasz informację w aplikacji i w Serwisie Internetowym, że Karta została dodana (numer Karty nie będzie widoczny w aplikacji). Podczas logowania się do Serwisu, po wpisaniu numeru Karty, otrzymasz komunikat o konieczności potwierdzenia logowania w aplikacji Ikano Bank Secure App.

 • Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia moblinego?

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację lub zmienić urządzenie mobilne, przejdź do Serwisu Internetowego i wybierz opcję "Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego". Podaj numer Karty, hasło oraz PESEL. W kolejnym kroku otrzymasz wiadomość na stronie Serwisu z prośbą o pobranie aplikacji na nowe urządzenie. Możesz też skorzystać z poniższej instrukcji.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikację na tym samym urządzeniu mobilnym, w pierwszej kolejności odinstaluj aplikację. Następnie możesz przejść do ponownego jej pobrania i dodania Karty do aplikacji.

  Pamiętaj! Aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym urządzeniu. Jeśli pobrałeś ją na kolejne urządzenie mobilne i dodałeś kartę, aplikacja na pierwszym urządzeniu nie będzie działać poprawnie. Odinstaluj ją na urządzeniu, z którego nie będziesz z niej korzystać. 

  Ponowna instalacja aplikacji/zmiana urządzenia mobilnego

 • W jakim celu potrzebny jest kod QR?

  Kod QR niezbędny jest podczas instalowania aplikacji, logowania offline bez dostępu do internetu na telefonie i zmiany urządzenia mobilnego. Kod QR będzie widoczny podczas wykonywania powyższych działań. Nie uzyskasz go jako odrębny kod i nie wywołasz go manualnie.

 • Dlaczego nie mogę się zalogować do Serwisu choć mam zainstalowaną aplikację?

  Aby móc się zalogować do Serwisu używając aplikacji musisz również mieć dodaną Kartę do aplikacji. Dopiero po dodaniu Karty możesz logować się do Serwisu jednym kliknięciem w aplikacji. 

 • Dlaczego w aplikacji nie widzę żadnych informacji o swoim koncie i transakcjach?

  Aplikacja jest wyłącznie narzędziem uwierzytelniającym co oznacza, że wyłącznie potwierdzasz w niej logowanie do Serwisu Internetowego, przelew z Karty oraz zakupy dokonane w internecie w sklepach korzystających z 3D Secure.

 • Czy mogę dokonać rejestracji posiadając telefon bez dostępu do internetu?

  Nie, by dokonać rejestracji/dodania Karty do aplikacji niezbędny jest dostęp do internetu. Natomiast już po dodaniu Karty do aplikacji, możesz zalogować się do Serwisu w trybie offline (bez dostępu do internetu).

 • Co to jest app PIN?

  App PIN jest to 7-8 cyfrowe hasło do aplikacji Ikano Bank Secure App. Pamietaj, że app PIN do aplikacji nie jest ten sam, co PIN do Karty.

 • Jak ustalić app PIN?

  App PIN ustalamy podczas pierwszej rejestracji Karty w aplikacji Ikano Bank Secure app. Jeśli go nie pamiętasz, na stronie Serwisu Internetowego, możesz zresetować app PIN wybierając opcję „Reset app PIN”.

Karta Kredytowa IKEA Family - ubezpieczenie „Spłata karty kredytowej IKEA Family”

 • Przed czym chroni mnie ubezpieczenie „Spłata karty kredytowej IKEA Family”?

  Ubezpieczenie chroni Cię przed brakiem możliwości spłaty salda zadłużenia karty kredytowej w wypadku trudnych sytuacji życiowych, takich jak: śmierć, całkowita niezdolność do pracy lub (w zależności od wariantu ubezpieczenia) utrata pracy, czasowa niezdolność do pracy lub poważne zachorowanie. W takich wypadkach Ubezpieczyciel wypłaci Ci, lub osobie którą wskażesz, świadczenie zgodnie z zakresem określonym w warunkach ubezpieczenia. 


  Dodatkowo Ubezpieczyciel zapewnia dostęp do usługi Home Assistance, czyli pomocy specjalistów w przypadkach awarii lub zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem mienia w Twoim miejscu zamieszkania. 


  Szczegółowy opis poszczególnych świadczeń i warunki ich przyznawania określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia na życie i ryzyka utraty zatrudnienia „Spłata karty kredytowej IKEA Family”.

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku śmierci?

  W przypadku Twojej śmierci Ubezpieczyciel wypłaci osobie, którą wskażesz we wniosku ubezpieczeniowym, równowartość pozostałego do spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej IKEA Family oraz dodatkowo kwotę 2500 PLN. 

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku całkowitej niezdolności do pracy?

  W przypadku całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczyciel wypłaci Ci równowartość pozostałego do spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej IKEA Family.

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku czasowej niezdolności do pracy?

  W przypadku czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczyciel będzie wypłacał Ci miesięcznie równowartość 5% salda zadłużenia na rachunku Karty Kredytowej IKEA Family (do 6 miesięcy), tak długo, jak długo utrzymywać się będzie niezdolność do pracy potwierdzona orzeczeniem lekarskim. 

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku utraty pracy?

  W przypadku utraty pracy Ubezpieczyciel będzie wypłacał Ci miesięcznie równowartość 5% salda zadłużenia na rachunku Karty Kredytowej IKEA Family (do 6 miesięcy), tak długo, jak długo posiadać będziesz status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

 • Jakie świadczenia przysługują mi w przypadku Poważnego zachorowania?

  W przypadku Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłaci Ci równowartość pozostałego do spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej IKEA Family.

 • Jak należy rozumieć definicję Poważnego zachorowania?

  Poważne zachorowanie to jedna z wymienionych chorób: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, nowotwór, chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych. Poważne zachorowanie musi zostać potwierdzone diagnozą lekarską i nie być skutkiem wcześniej istniejącej choroby (czyli zdiagnozowanej lub leczonej w okresie 24 miesięcy kalendarzowych przed dniem przystąpienia do ubezpieczenia).

 • Czym jest Ubezpieczenie Home Assistance?

  Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc specjalisty (elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz, dekarz, murarz, technik urządzeń alarmowych, technik urządzeń klimatyzacyjnych) w przypadku awarii lub zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem mienia w Twoim miejscu zamieszkania. 
  Ubezpieczenie dostępne jest w kilku wariantach, których dostępność zależy od salda zadłużenia na Twojej karcie kredytowej IKEA FAMILY w danym miesiącu.

 • Kto może zgłosić roszczenie i na czyje konto wpłynie odszkodowanie?

  Roszczenie może zgłosić każda osoba. Pamiętaj jednak, że informacji na temat zgłoszonego roszczenia możemy udzielić tylko osobom upoważnionym, tj. Ubezpieczonemu lub - w przypadku zgonu Ubezpieczonego - osobie wskazanej we wniosku ubezpieczeniowym lub spadkobiercom Ubezpieczonego.
  Świadczenie/ odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Gdzie są określone warunki przyznawania świadczeń i czy istnieją jakiś ograniczenia ich wypłaty?

  Wysokość i warunki przyznawania świadczeń określają zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i ryzyka utraty zatrudnienia „Spłata karty kredytowej IKEA Family”.