VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Czas podsumować wyniki z 2023 roku, a także zobaczyć, z jaką perspektywą będziemy mierzyć się w obecnym roku według naszego eksperta - Sebastian Drzewiecki, Senior Credit Risk Analyst.

👉 2023 rok w skrócie:
 
✅ Inflacja CPI średnioroczna wyniosła 11,4%, przy czym ostatnie odczyty r/r pokazały wskaźnik CPI na poziomie nieznacznie powyżej 6%.
✅ PKB w III kw. 2023 r. wzrósł o +0,5%, przy spadkach w poprzednich dwóch kwartałach odpowiednio o -0,6% i -0,3% (r/r).
✅ W całym 2023 oczekuje się wzrostu PKB na poziomie +0,3%.
✅ Lepsze niż oczekiwano wyniki w III kw. były możliwe dzięki przełamaniu negatywnych tendencji w konsumpcji.
✅ W III kw. 2023 wyraźnie wzrosły wydatki konsumpcyjne oraz weszliśmy w okres dodatniego realnego wzrostu wynagrodzeń.
 
👉 Co przyniesie 2024 rok?
 
✅ Rynek spodziewa się spadku inflacji do poziomu 4,6% oraz wzrostu PKB +2,9%.
✅Głównym motorem wzrostu w 2024 r. będzie konsumpcja.
✅Dalszy wzrost konsumpcji będzie wspierany przez podwyżkę świadczenia 800+ i dużą podwyżkę płacy minimalnej (dwie podwyżki w 2024 odpowiednio do 4.242 PLN oraz do 4.300 PLN (podwyżka z poziomu 3.600 PLN w 2023 r.).
✅W II połowie 2024 spodziewamy się wygaśnięcia środków wsparcia energetycznego oraz potencjalnego wygaśnięcia 0% stawki VAT na żywność.
✅Oczekujemy dalszego wzrostu zatrudnienia.
✅Inwestycje i eksport będą miały neutralny wpływ na wzrost gospodarczy.
 
➡ Powyższe czynniki mogą wpłynąć na zakładane tempo spadku inflacji. Największym ryzkiem w realizacji obecnego scenariusza jest jednak sytuacja polityczna i geopolityczna. Wynika ono z niewiadomej dotyczącej dalszego przebiegu wojny, eskalacyjnego charakteru konfliktów na świecie oraz słabej sytuacji naszych głównych partnerów handlowych w Unii Europejskiej.
 
➡ Czas pokaże, czy ta perspektywa się spełni. Obserwujemy z uwagą rynek i wydarzenia na świecie.
Ekspert Ikano Banku o trendach na 2024 rok

Przeczytaj również