Znajdź odpowiedź

na swoje pytanie

Najczęściej zadawne pytania:

Jak zalogować się do Serwisu Internetowego Karty Kredytowej?

W górnej części strony (www.ikanobank.pl) znajduje się przycisk do logowania. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do strony powitalnej Serwisu.

Aby uzyskać hasło do Serwisu kliknij "Pobieranie nowego hasła". Hasło zostanie wysłane do Ciebie e-mailem na adres podany przy podpisywaniu umowy.

Aby zalogować się do systemu wprowadź 8 ostatnich cyfr numeru swojej Karty Kredytowej oraz hasło, które wysłaliśmy do Ciebie e-mailem.

Hasło możesz zmienić po zalogowaniu do Serwisu Internetowego.

 

Jak dokonać spłaty raty kredytu?

Raty kredytów ratalnych w naszym Banku płatne są do 5-tego dnia każdego miesiąca. Dokonuj spłat z wyprzedzeniem, aby docierały do nas bez opóźnień. Wszystkie informacje do dokonania spłaty znajdziesz w swojej Umowie kredytowej. W celu ułatwienia wypełnienia druku polecenia przelewu przedstawiamy wzór:


 


Jak dokonać spłaty zadłużenia Karty?

Spłat kart kredytowych należy dokonywać do 25-tego dnia każdego miesiąca. Możesz dokonywać spłaty całości zadłużenia lub minimalnej kwoty. Informacje o wymagalnej spłacie oraz dane do przelewu znajdziesz w swoich comiesięcznych wyciągach z konta, które umieszczamy w Serwisie Internetowym.

Jak dokonać przeliczenia kursu walut?

Aby porównać ceny w obcej walucie, skorzystaj z linka do kalkulatora walutowego.

Jaka jest wysokość opłaty interchange?

Opłata interchange dla kart kredytowych wynosi 0,3%.

Jak pobrać nowe hasło do Serwisu Internetowego?

Na stronie powitalnej Serwisu kliknij "Pobierz nowe hasło".

Na ekranie, który się pojawi wprowadź 8 ostatnich cyfr numeru swojej Karty Kredytowej oraz datę swojego urodzenia. 

Pokaże się ekran z Twoim danymi, na którym kliknij „Nowe hasło”. Nowe hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail podany w Umowie kredytowej.

Jak aktywować Kartę Kredytową IKEA FAMILY?

Aktywacji Karty możesz dokonać w Serwisie Internetowym. Wystarczy się zalogować i kliknąć w zakładkę "Aktywacja karty", a następnie "Aktywacja karty głównej". Możesz również dokonać aktywacji telefonicznie kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta. Aktywacji dokonaj po otrzymaniu Karty.

Jak zastrzec Kartę?

Jeżeli zauważysz utratę swojej Karty niezwłocznie zastrzeż ją w Banku pod numerem telefonu:

22 43 15 600
(koszt połączenia wg taryfy operatora)
801 802 805
(koszt 1 impulsu jak dla połączenia lokalnego wg taryfy operatora)

lub pod ogólnym numerem do zastrzegania kart:
828 828 828
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Jak sprawdzić dostępne środki na Karcie?

Środki dostępne na Twojej Karcie Kredytowej IKEA FAMILY możesz sprawdzić:

 • w bankomatach (koszt 2 zł każdorazowo)
 • kontaktując się z nami telefonicznie

  Dostępne środki oraz saldo wskazane w Serwisie Internetowym może nie obejmować ostatnio dokonanych transakcji, uwzględnia tylko transakcje zawarte w historii. Aktualną informację o saldzie i dostępnych środkach możesz uzyskać telefonicznie lub w bankomatach.

Biuro Informacji Kredytowej i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Biuro Informacji Kredytowej

W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej  naszych Klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. 

Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji.

BIK w pigułce

przeczytaj więcej

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjęliśmy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk KPF. Weryfikacja ich przestrzegania odbywa się za pośrednictwem corocznego, obligatoryjnego audytu etycznego.

Jednocześnie chcemy nieustannie podnosić jakość relacji z Klientami. Dlatego wspieramy kampanię KPF KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre praktyki konsumenta, która ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak bezpiecznie postępować przy zaciąganiu zobowiązań.

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank "Zasad Dobrych Praktyk", może zwróć się do Komisji Etyki KPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki KPF (skarga) może być złożony:

 • w formie listownej na adres biura KPF: ul. Długie Pobrzeże 30,
  80 – 888 Gdańsk
 • za pośrednictwem faxu, na numer: (58)302-92-64
 • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl   KPF w pigułce
  Zasady Dobrych Praktyk KPF

  przeczytaj więcej