Wygodne zakupy na raty w IKEA

  • Oferujemy raty na wszystkie produkty i usługi w IKEA od 300 zł do 30 000 zł.
  • Okres kredytowania: 12, 18, 24, 30, 36 lub 48 miesięcy.
  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 19,96%.
  • Możesz wyliczyć ratę swojego kredytu w naszym kalkulatorze ratalnym.

 

  sprawdź wysokość swojej raty

     • Dobrowolne ubezpieczenie od śmierci, poważnej choroby i utraty pracy.
     • Przy kredytach do 15 000 zł wystarczy jedynie Twój dowód osobisty. Przy wyższych kwotach poprosimy Cię o zaświadczenie o zatrudnieniu(Pamiętaj, że zaświadczenie od Twojego pracodawcy powinno zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku).
     • Zawnioskuj o kredyt w dowolnym sklepie IKEA lub w domu przez Internet.

    Wiemy, że urządzanie
    mieszkania to niekończąca się historia...

    Dokumenty o zatrudnieniu i dochodach

    Zatrudnieni na umowę o pracę

     • zaświadczenie o zatrudnieniu – pobierz wzór lub
     • umowa o pracę/świadectwo pracy/PIT-11 lub
     • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy

    Emeryci/renciści

     • ostatni odcinek/wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę świadczenia lub
     • decyzja przyznająca lub określająca aktualną wysokość emerytury/renty (w przypadku rencistów decyzja jest obowiązkowa) lub
     • zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości świadczenia

    Marynarze

     • kopie umów o pracę/kontraktów zawartych z armatorem z ostatnich 12 miesięcy lub
     • kopia książeczki marynarskiej/żeglarskiej oraz
     • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy

    Zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło/kontrakt

     • umowy/kontrakty zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub
     • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy lub
     • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy

    Prowadzący działalność gospodarczą

     • PIT za ubiegły rok oraz
     • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

    Rolnicy

     • PIT za ubiegły rok lub zaświadczenie z US lub
     • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach lub
     • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy

    Ubezpieczenie kredytu

    • posiadając ubezpieczenie zyskujesz spokój i pewność otrzymania świadczenia przy spłacie zadłużenia w przypadku choroby, inwalidztwa i śmierci
    • sam decydujesz, czy chcesz ubezpieczyć kredyt
    • składka ubezpieczeniowa wynosi jedynie 0,29% wartości kredytu, czyli niecałe 3 zł miesięcznie na każde 1000 zł kredytu
    • ubezpieczycielem jest Financial Insurance Company Limited oraz Financial Assurance Company Limited (będące częścią AXA)

     

    W przypadku wystąpienia zdarzenia Ubezpieczyciel wypłaci poniższe świadczenia:

    • czasowa niezdolność do pracy lub utrata pracy - spłata do 12 rat kredytu
    • poważna choroba - spłata pozostałego kredytu
    • trwała i całkowita niezdolność do pracy - spłata pozostałego kredytu
    • śmierć - spłata pozostałego kredytu i dodatkowa wypłata 5000 zł dla osoby uposażonej