Warunki ubiegania się o kredyt

Warunki ubiegania się o kredyt:
 • zarobki na poziomie minimum 1 000 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - brak minimalnego okresu zatrudnienia
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • przy kredycie powyżej 22 000 zł poprosimy o potwierdzenie Twojego dochodu. Możesz wykorzystać zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (pamiętaj, że zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

 • Nie finansujemy spółek prawa handlowego.

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • planowana kwota zakupów w IKEA 
 • sklep IKEA, w którym chcesz podpisać Umowę i odebrać zakupy

   

Wnioskowanie z domu przez internet

 1. Sprawdź na stronie IKEA.pl ceny produktów i usług, które chcesz kupić.
 2. Przygotuj swój dowód osobisty i dane do pracodawcy. 
 3. Złóż wniosek o kredyt.
 4. W Punkcie Ratalnym Ikano Banku zlokalizowanym w sklepie IKEA podpisz Umowę.
 5. Udaj się do kasy z zakupami i otrzymanymi dokumentami.

Wnioskowanie w sklepie IKEA

 1. Wybierz produkty, które chcesz kupić. 
 2. Przygotuj swój dowód osobisty i dane do pracodawcy. 
 3. Samodzielnie złóż wniosek o kredyt na oznakowanym komputerze w sklepie IKEA. 
 4. W Punkcie Ratalnym Ikano Banku zlokalizowanym w sklepie IKEA podpisz Umowę. 
 5. Udaj się do kasy z zakupami i otrzymanymi dokumentami. 
 • Zatrudnieni na umowę o pracę

  Kredyt od 20 000 zł do 30 000 zł

  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy lub
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - pobierz wzór

  Kredyt od 30 000 zł do 50 000 zł

 • Zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło/kontrakt
  • umowy/kontrakty zawarte w ostatnich 6 miesięcach lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
 • Prowadzący działalność gospodarczą (jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską)
  • PIT za ubiegły rok oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

   Nie finansujemy spółek prawa handlowego. 
 • Emeryci/renciści
  • decyzja przyznająca lub określająca aktualną wysokość emerytury/renty (w przypadku renty także określająca jej rodzaj) oraz
  • ostatni odcinek/wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę świadczenia lub
  • zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości świadczenia
 • Marynarze
  • umowa o pracę - oryginał lub
  • kopia aktualnego kontraktu + wyciąg  z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)
 • Rolnicy
  • nakaz płatniczy podatku zawierający informacje o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych lub
  • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/fakturami za dostawę płodów rolnych potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach wraz z zaświadczeniem z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)