Energia Słoneczna
na ratyzłóż wniosek online

  • Oferujemy raty na zakup instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z montażem od 3 000 zł.
  • Mamy dostępne dwa rodzaje kredytów:
   z oprocentowaniem stałym oraz z oprocentowaniem zmiennym.
  • Okres kredytowania zależy od rodzaju kredytu: do 5 lat dla kredytu z oprocentowaniem stałym oraz do 15 lat z oprocentowaniem zmiennym.
  • Możesz wyliczyć ratę swojego kredytu oraz sprawdzić jego koszty
   w naszym kalkulatorze ratalnym.
  • Przy kredytach do 15 000 zł wystarczy jedynie Twój dowód osobisty.
  • Przy kredytach powyżej 15 000 zł poprosimy Cię o dokument potwierdzający Twoje zatrudnienie i dochód.
  • Przy kredytach powyżej 50 000 zł będziemy potrzebowali również zgody współmałżonka.
  • Obecnie mamy promocję: Kredyt bez prowizji na zakup instalacji fotowoltaicznych.

Obecnie do 31.08.2018 r. mamy promocję:
Kredyt bez prowizji na zakup instalacji fotowoltaicznych

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

 

Dokumenty o zatrudnieniu i dochodach

Zatrudnieni na umowę o pracę

  • zaświadczenie o zatrudnieniu – pobierz wzór lub
  • umowa o pracę/świadectwo pracy/PIT-11 lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy

Emeryci/renciści

  • ostatni odcinek/wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę świadczenia lub
  • decyzja przyznająca lub określająca aktualną wysokość emerytury/renty (w przypadku rencistów decyzja jest obowiązkowa) lub
  • zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości świadczenia

Marynarze

  • kopie umów o pracę/kontraktów zawartych z armatorem z ostatnich 12 miesięcy lub
  • kopia książeczki marynarskiej/żeglarskiej oraz
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy

Zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło/kontrakt

  • umowy/kontrakty zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy

Prowadzący działalność gospodarczą

  • PIT za ubiegły rok oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

Rolnicy

  • PIT za ubiegły rok lub zaświadczenie z US lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach lub
  • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy