VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Czym jest dobro? Czy dobro zawsze popłaca? Czy biznes może czynić dobro i robić to bezinteresownie? 

Nad tymi tematami w kontekście dobroczynności, dobrostanu i dobrego biznesu debatowaliśmy 26 kwietnia br. z gośćmi i uczestnikami jubileuszowej X Konferencji Nienieodpowiedzialnych. 

To już kolejny raz, kiedy angażujemy się w działalność NNO, od początku powstania projektu w 2013 roku. 

NNO i Fundacja Nienieodpowiedzialni powstały z inicjatywy Grupy ANG S.A. – ogólnopolskiej firmy pośrednictwa finansowego, działającej od lat na rzecz budowania i rozwoju etycznej, odpowiedzialnej sprzedaży, biznesu oraz odpowiedzialności społecznej. 

Grafika Ikano Bank partnerem Konferencji

Przeczytaj również