VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

23 marca w Krakowie odbyła się pierwsza edycja konferencji CSR Poland 2023 organizowanej przez Fundację Poland Business Run.

W konferencji wzięło udział 25 ekspertów oraz 160 uczestników, zaś na gali zostały wręczone nagrody dla firm zaangażowanych społecznie.
Byliśmy nominowani w dwóch z sześciu kategorii: Charity oraz CSR Leader, co było świetnym podsumowaniem naszych inicjatyw z roku 2022.


Od lat staramy się wspierać potrzebujących  i działać w duchu proekologicznym i prospołecznym. 

Troska o innych oraz działania zaangażowane społecznie są wpisane w nasze DNA. 
Jako Ikano Bank bierzemy udział w największej w kraju charytatywnej sztafecie biznesowej, organizowanej przez Fundację Poland Business Run, jednocześnie wspierając osóby z  niepełnosprawnościami ruchowymi i zakup protez, które zmieniają ich życie na lepsze.

Pomocna dłoń

Przeczytaj również