VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back
04 kwietnia 2024

Co z tą inflacją? Jaki scenariusz czeka nas w perspektywnie do 2026 roku?

Co z tą inflacją. Komentarz rynkowy eksperta Ikano Banku

 

1️⃣ Scenariusz przedłużenia antyinflacyjnych działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii
2️⃣ Scenariusz wycofania antyinflacyjnych działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii

👉 W obu scenariuszach inflacja CPI (przyp. – wskaźnik inflacji konsumenckiej) w horyzoncie 2026 ma się kształtować na podobnym poziomie i znajdzie się w celu inflacyjnym (z uwzględnieniem możliwych odchyleń). Podobne wnioski odnosiły się do projekcji PKB. Największa różnica dotyczyła wskaźnika inflacji CPI w tym roku. W scenariuszu drugim, wskaźnik ten przejściowo rośnie do ponad 8% (w drugiej połowie 2024 roku). Oba warianty wskazują jednak, że inflację mamy pod kontrolą i dojście do celu inflacyjnego w roku 2026 jest scenariuszem bazowym.

👉 O dobrym kierunku procesów inflacyjnych, czy raczej deflacyjnych, świadczy według nas decyzja Ministra Finansów o rezygnacji z 0% stawki VAT (niedługo po publikacji projekcji NBP) i prognozowane przez nas wycofanie się, przynajmniej częściowe, z zamrożenia cen energii w 2024 roku. Wszystko wskazuje, że realizujemy scenariusz 2. 

Okiem Eksperta

Ekspert

Twoje finanse