Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Informujemy, że Klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy - www.rf.gov.pl

Dodatkowo informujemy, że Klient może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa  (dla roszczeń do 8.000 złotych).